دیدگاه

دانشگاه رنا در تکاپوی هنجارهای جدید پژوهش و آموختن بوده و همواره در معیاری‌سازی و برتر ساختن سطح دانش تلاش ورزیده و برای رسیدن به یک دانشگاه پژوهش‌محور حرکت می‌کند، تا برای جامعه‌ی افغانستان بیشتر خدمت نماید.

مأموریت

دانشگاه رنا در راستای غنامندی علم و دانش در کشور و تربیه‌ی نسل جوان از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات، فعالیت می‌نماید.

ماستری

بزودی!

برنامه تبادل دانشجو

دانشگاه رنا همه ساله برنامه تبادل دانشجویان را با دانشگاه های هم‌پیمان بین المللی خود برگزار نموده و دانشجویان سمستر نهایی و فارغین دانشگاه رنا را برای تبادل سمستر به دانشگاه های هم‌پیمان بین المللی خود می فرستد. برنامه تبادل دانشجویان یک روش عالی برای دانشجویان دانشگاه رنا است تا بتوانند سیستم آموزشی بی نظیر و فرهنگ متفاوت را تجربه نمایند.

Bachelor in Computer Science

لیسانس در کمپیوتر‌ساینس

برنامهٔ چهارساله کمپیوتر‌‌ساینس برای خدمت به دانش‌آموزان که دوازده‌سال آموزش خویش را مؤفقانه سپری نمودند ارایه گردیده تا بتوانند ذریعه این به سیستم‌های والای کمپیوتری دسترسی پیدا‌کنند. دانش‌آموزان کمپیوتر‌‌ساینس در عرصهٔ کمپیوتر به طور مؤثر و حرف‌ای آموزش داده خواهند شد و افزون‌ براین برنامه‌های انجینیری‌نرم‌افزار و تکنولوژی‌معلوماتی بخشی مؤثر و عمدهٔ دولت و سکتور خصوصی را تشکیل می‌دهد.

ادامه
Bachelor in Business Administration

لیسانس در ادارۀتجارت

برنامهٔ ادارهٔ‌تجارت پوهنتون‌رنا پایهٔ آموزش و اساس اصول تجارتی را تشکیل می‌دهد و مدت این برنامه چهار‌سال می‌باشد. این برنامه برای رشد استعداد‌های که گامی بسوی تجارت نهادند آمادهٔ تدریس گردیده و هم‌واره در تلاش روش‌های جدید برای محصلین خویش می‌باشد. برنامهٔ ادارهٔ‌تجارت پوهنتون‌رنا توسط اساتید مجرب ملی و بین‌المللی به سطح دکتری و کارشناسان‌ارشد تدریس گردیده و هم‌چنان برای رشد توانائی‌های.

ادامه
Bachelor in Political Science

لیسانس در حقوق و علوم‌سیاسی

پوهنحی حقوق و علوم‌سیاسی یک نهاد خصوصی است، که درچارچوب پوهنتون‌رنا در سال 1390هـ تاسیس و از آن دم تا به حال هم‌‌‌‌‌‌‌‌واره می‌کوشد، تا کادرهای متخصص و کار آزمودهٔ عدلی، قضائی، سیاسی و اداری را به جامعه خویش تقدیم نماید. از این‌که پوهنحی متذکره تولید کننده نیروی کار برای همـه نهادهای کشور، مخصوصاً نهادهای عدلی، قضائی و سیاسی می‌باشد، لذا شرایط و زمینۀ تدریس و آموزش در این نهاد تحصیلی...

ادامه
Bachelor in Mass Communication and Journalism

لیسانس در ژورنالیزم و ارتباطات‌عامه

رسانه را جزو جدایی ناپذیر زندگی در جهان امروز نامیده‌اند. به پندار برخی‌ها قدرت رسانه‌ها هم‌تراز قدرت بمـــب اتم است، سیـاست‌مداران آن را رکن چهارم در نظام‌های مردمی می‌دانند. بنابراین، کار رسانه‌ای درکشوری مانند افغانستان که بی‌اندازه درگیرو دارهای داخلی و ‌بین‌المللی است، کار حیاتی و بسیار ارزش‌مند است. دانشکده‌ی روزنامـه‌نگاری پوهنتون‌رنا متــفاوت‌تر از دیگر نهاد‌های آموزشی روزنامه‌نگاری در کشور ...

ادامه

تحقیق در رنا


We believe in research that delivers strategic understanding requires not only a fundamentally different kind of approach from mere fact gathering, but also a fundamentally different culture in a research company.

We are specialized for small markets and offer our clients custom solutions. Advanced methodologies and our deep insights into our clients’ industries helps distinguish our service. Our successes come from our good relations with clients, regional partners, employees and local communities.

ادامه

پوهنتون رنا © 2024 , 2025